Coaching - Training - Counseling
In de Romeinse tijd kreeg men de jaartelling niet rond. In een schrikkeljaar leverde dat zo'n grote disbalans op, dat men een extra maand toevoegde aan het jaar. Men noemde deze maand Mercedonius. De huidige 13e maand herinnert hieraan. Vandaag de dag staat Mercedonius ook voor extra tijd, aandacht en rendement.